ÜLLE SINK ja AARE FREIMANN  on eesti kunstnikud-animalistid. 

Loodusel on Ülle ja Aare elus sakraalne tähendus. Nende töödes võib sageli kohata vihjeid mingile teisele olemasolu tasandile - vaimumaailmale. Olendite ilmetes leiab vaataja meeleseisundite kogu skaala, samas puudub seal igasugune literatuursus ja inimlik rolliasetus. Tööd on rajatud tunnetusele ning läbi tunnetuse saab nendega ka kontakti.  

Ümbritseva maailmaga eelistavad Ülle Sink ja Aare Freimann suhelda loomingu kaudu, kõik isiklik on tunnistatud sekundaarseks. Taotledes suurimat võimalikku vabadust, ei kuulu kunstnikud ühtegi liitu, organisatsiooni ega gruppi. Nad ei määratle end ka ühegi koolkonna ja stiiliga ning ei osale näitusprojektides.          

Äärmuseni viidud eraldatus ei tähenda arrogantsust, vaid on teadlik valik. Kõik olulised ideed ja kohtumised tulevad inimese ellu siis, kui oled valmis neid märkama. Selleks, et see juhtuda saaks , tuleb ümbritsev ruum liigsest puhastada.        

Ülle ja Aare jaoks on nende looming seega mitte projekt, vaid usk, veendumus ja elulaad ning savi on nende maailma vormimiseks parim algmaterjal. Publiku ja oma loomingu vahele ei soovi kunstnikud vahendajaid. Kuna kõik nende tööd on ainueksemplarid, millest lahkumine paratamatult korduv valu, soovivad nad silma vaadata inimestele, kellest sõltub olendite edasine elu.

Meist
gallery/ülle sink kirjaga
gallery/aare freimann kirjaga

25.07.1957 - 23.03.2017